A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Bulharsko - Průvodce

Bulharsko leží na území, kde se stýkaly vlivy tří různých kultur: křesťanská, pravoslavná, muslimská. Proto je jeho historie tak zajímavá.

Neolitické počátky

Balkán byl centrem neolitické revoluce, proto se i v Bulharsku našly četné důkazy o tom, že již v pátém tisíciletí před naším letopočtem bylo toto území osídleno. Úplně nejstarší stopy osídlení však pochází již z doby kolem 100 000 let př. n. l., svědčí o tom nálezy v jeskyni Bačo Kiro u Drjanovského kláštera (poblíž města Sliven ve středním Bulharsku). Přibližně kolem 2. tisíciletí př. n. l. se na území dnešního Bulharska usadil kmen Thráků, který dal jméno i Thrácké nížině v jihovýchodní části země.

Řecká kolonizace

Započala kolem 7. století př. n. l. a pro Bulharsko byla významná tím, že na pobřeží Černého moře byla založena města jako Sozopol, Achtopol, Něsebar nebo Varna. Později se na území objevili i Římané a po určitou dobu bylo Bulharsko součástí Byzantské říše.

Bulharská říše

Slované se na území dnešního Bulharska dostali kolem 5. století př. n. l. Asi po dvou stoletích se zde zformovala první bulharská říše, které vládl chán Asparuch. Postupně bulharská říše přijala pravoslavné náboženství a dále vzkvétala.

Vpád Turků

V polovině 14. století na území vpadli Turci a území ovládli. Turecká nadvláda (Bulharsko spadalo do mocné Osmanské říše) trvala celých pět století a byla pro Bulhary něco jako pro nás „dobou temna“. Dodnes se v pohraničních oblastech používá v některých úřadech jako oficiální jazyk turečtina, protože zde žije početná menšina (kolem 10%). Avšak jako v jiných středoevropských a východoevropských zemích v 19. století proběhlo národní obrození a Bulharsko mohlo opět „volně vydechnout“. Úplné samostatnosti však Bulharsko dosáhlo až v r. 1911.

Trnitá cesta samostatného Bulharska

Po dvou desetiletích samostatnosti se Bulharsko přidalo na stranu fašistického Německa, nicméně druhá světová válka pro Bulharsko skončila jako pro většinu východoevropských států: země byla osvobozena Rudou armádou, aby pak úplně podlehla vlivu SSSR. Následovalo 40 let komunistické diktatury tak, jak ji známe z jiných zemí. S pádem Sovětského Svazu se Bulharsko sice zbavilo komunistické totality, nicméně až do poloviny 90. let se zmítalo ve svých vlastních problémech, jako byla inflace, nezaměstnanost nebo korupce.

Avšak po roce 2000 se poměry znatelně zlepšily a jak vidíme dnes, Bulharsko je i přes své problémy a složitou historii, vyspělá a lze říct dokonce i vzkvétající země. . V r. 2007 pak vstoupila spolu s Rumunskem do Evropské unie.

Poslední editace textu: 25.5.2011 15:28
Další informace
REKLAMA


Články odjinud