A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Bulharsko - Průvodce

Bulharsko leží v jihovýchodní Evropě, na severu sousedí s Rumunskem, na západě se Srbskem a Makedonií, na jihu s Řeckem a Tureckem a východní hranici tvoří pobřeží Černého moře. Když se podíváte na mapu, zjistíte, že zde najdete snad vše: vysoké hory, vysočiny, ale také nížiny nebo údolí velkých řek.

Hory a nížiny

Rozlehlé nížiny a údolí řek kontrastují s hřebeny hor a zalesněnými kopci. Centrální část Bulharska zabírá pohoří Balkán, někdy se setkáte s názvem Stará planina. Pohoří Balkán dalo název celému Balkánskému poloostrovu (pod pojmem balkánské země se rozumí i Řecko, státy bývalé Jugoslávie, Makedonie, Albánie, někdy se mezi ně počítá i Rumunsko).

Dramatická pohoří

Významnými bulharskými pohořími jsou vedle Staré planiny i Rila, Pirin, Vitoša (viz kapitola Co můžete také navštívit) a Rodopy, které jsou zajímavé především svými jeskyněmi. Jihovýchod země zabírá Thrácká nížina a na severu, kde státní hranici částečně tvoří řeka Dunaj, se nachází Podunajská nížina.
Nejvyšší bulharskou horou, která je zároveň nejvyšší horou celého Balkánu, je Musala, která měří 2925 m. (Blíže v kapitole Co můžete také navštívit – Rila).

Řeky a jezera

Největší bulharskou řekou je Dunaj, dalšími významnými řekami jsou např. Marica, která teče přibližně středem země mezi pohořími Balkán a Rodopy, dále Tundža, která se s Maricou slévá a v neposlední řadě přítoky Dunaje: Iskar, Osam nebo Jantra.

V Bulharsku se nachází mnoho přírodních jezer, a to jak v horách, tak u moře. Nejkrásnější horská jezera jsou situována v pohoří Rila (např. Ribni jezero nebo impozantních Sedm rilských jezer). V horských jezerech vás jistě potěší pohled na krásně čistou vodu, můžete se v nich i vykoupat, ale teplota vody je většinou nízká, okolo 10 °C. U moře mají jezera často charakter mokřadů a sídlí zde nesmírné množství druhů živočišstva a rostlinstva.

Rozmanité rostlinstvo a živočišstvo

Protože je Bulharsko rozmanité co se týče přírodních podmínek a typů krajin, oplývá ohromným množstvím druhů fauny a flóry. U moře a v jezerech a mokřadech vás udiví neobyčejné množství ptactva, v horách můžete obdivovat rozmanitou a zajímavou alpinskou vegetaci.
V lesích se běžně setkáte s druhy, které znáte i z České republiky, jsou to např. srny, jeleni, lišky, ale i medvědi nebo divoké kočky, v horách budete mít možnost spatřit kamzíky.

Poslední editace textu: 25.5.2011 15:21
Další informace
REKLAMA


Články odjinud